CLAUSURA DEL CURS ACADÈMIC 2012-13 I ACTE DE GRADUACIÓ DE LA 4a PROMOCIÓ DE L’ESADIB

Dia 21 de juny, van tenir lloc els actes de clausura del curs acadèmic 2012-13 i el de graduació de la promoció 2009-13 de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.


Les activitats realitzades varen ser les següents:

10.00 h Presentacions de 1r curs. Auditori de l’ESADIB


11.30 h Graduació de la promoció 2009-12, al pati de l’ESADIB:– Salutació i benvniguda a càrrec del director de l’ESADIB, Pere Fullana.

– Parlament del director general d’Universitats, Investigació i Transferència del Coneixement, Sr Miguel José Deyá Bauzá

– Lliurament de diplomes per a la quarta promoció.

12.30 h L’acte finalitzà amb una visita a l’edifici del centre on es realitzaren:


Presentacions de personatges dels alumnes de 2n curs.

Exposicions al centre: La poètica de l’espai (Escenografia), Caracterització I Indumentària, Doblatge i Interpretació davant càmera).

  • 00