DARRERES PROVES DE SELECCIÓ DELS ASPIRANTS PREINSCRITS

Tancat el termini de preinscripció amb un resultat molt satisfactori, fet que posa de manifest el gran interès per cursar els estudis superiors d’art dramàtic. Durant els mesos de juliol i agost els 53 aspirants realitzaren la primera part de les proves d’accés, corresponents a les proves teòriques i 43 aspirants les superaren, els quals, a partir de dilluns 31, iniciaren la darrera part de les proves de selecció per accedir a les 24 places de primer curs dels estudis superiors d’art dramàtic, especialitat d’interpretació textual.

Aquesta darrera fase de les proves té com a finalitat valorar les aptituds específiques en les àrees de moviment, veu i cant i interpretació. Les proves realitzades fins a dia d’avui han estat les de moviment, veu i cant.

A partir d’avui fins divendres es realitzaran les darreres proves, les de l’àrea d’interpretació, en la qual els aspirants han d’interpretar dos monòlegs.