DARRERES PROVES DE SELECCIÓ DELS ASPIRANTS PREINSCRITS

Els aspirants preinscrits a les proves d’accés de l’ESADIB finalitzaran aquesta setmana la darrera part de les proves de selecció per accedir a les places de primer curs dels estudis superiors d’art dramàtic, especialitat d’interpretació textual.
Aquesta darrera fase la realitzaran els aspirants que han superat les dues fases prèvies consistents en una prova específica pels aspirants sense requisits acadèmics i una prova escrita per a tots els aspirants.

Les proves que realitzaran al llarg de la setmana tindran com a finalitat valorar les aptituds dels aspirants en les àrees de moviment, veu, cant i interpretació. El calendari previst de realització és el següent:

Dilluns 01/09: Proves de moviment
Dimarts 02/09: Proves de veu i cant
De dimecres a divendres: Proves d’interpretació
(del 03 al 05/09)

Per ampliar la informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 971 71 36 28.