Els dies 9 i 13 de juliol s’impartirà a l’ESADIB la formació: Perspectiva de gènere i teatre a càrrec de la Cooperativa NUS, les quals treballen a partir dels següents conceptes:

– Introducció a una mirada crítica en les arts escèniques que tingui en compte les construccions culturals que s’elaboren sobre homes i dones en la nostra societat, valorant en quina mesura aquestes es projecten sobre l’escenari.
– Creació d’un espai de reflexió entorn de com es veuen representats els rols femenins, masculins i no binaris en la ficció.
– Desnaturalitzar la tradició imposada a dones, diversitats i dissidències sexuals, del paper de subordinació per, des d’allà, iniciar una presa de consciència cap a la transformació.
– Estudiar els recursos escènics i el seu paper transmissor de creences.
– Entrenar la construcció de noves trames i referents femenins.

Aquesta formació està dirigida especialment al professorat del centre, amb l’objectiu general de formar des del teatre amb perspectiva de gènere i aportant als participants elements d’anàlisi i creació, a partir de textos teatrals i de la direcció artística que es pugui aplicar tant a la pràctica professional com a la docència.