PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2011-12

El proper 19 de maig s’obre el termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis de grau en art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis de grau en art dramàtic en l’especialitat d’interpretació.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxillerat o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 d’accés a la universitat).
·Aspirants sense requisits acadèmics i han superat la prova per a les persones més grans de 19 anys.

·Aspirants exemptes de superar la prova per a les persones més grans de denou anys d’acord amb el punt 2.4. de les instruccions dictades a la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge permanent de dia 10 de gener de 2011. (arxiu adjunt: annex 1)

El termini de lliurament és del 19 de maig al 29 de juny.Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c/ del Morer, 6. de Palma.

Documents