PROVES D’ACCÉS 2012-13. ESTUDIS SUPERIORS D’ART DRAMÀTIC, EQUIVALENTS A GRAU

A partir del proper mes de maig s’obrirà el termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis superiors en art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis superiors en art dramàtic, equivalents a grau, en l’especialitat d’interpretació.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxillerat o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 d’accés a la universitat).
·Aspirants sense requisits acadèmics i han superat la prova per a les persones més grans de 19 anys.

·Aspirants exemptes de superar la prova per a les persones més grans de denou anys d’acord amb el punt 2.4. de les instruccions dictades a la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge permanent de dia 10 de gener de 2011:
· Tenir superada una prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
· Tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
· Tenir superada la part general d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
·Tenir superada la prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.

La informació relativa als continguts de les proves d’accés es publicarà al web de l’ESADIB durant el mes d’abril.

Les proves d’accés es realitzaran el mes de juliol.

Més informació al 971 713 628 i a les nostres oficines del c/ del Morer, 6 de Palma.