PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2018-19

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2018-19.

·26/06/2018 Llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB.

·29/06/2018 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB.

·10/07/2018 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 25 de juny. Període d’al·legacions de l’11 al 13 de juliol.

·16/07/2018 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 17 al 19 de juliol.

· a)Imprès de matrícula.

· b)Instruccions per tramitar la matrícula.

· c)Preus de matrícula.

· d)Contracte de cessió de dades a Mapfre (majors de 28 anys).

·20/07/2018 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·26/07/2018 Llista de places vacants per al curs 2018-19 de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents