RODA DE PREMSA: CURS 2010-11 A L’ESADIB

Dimarts, 28 de setembre el Sr Miquel De Marchi, director de l’ESADIB, presentà el nou equip directiu del centre i les novetats per al proper curs 2010-11 en què inicia el seu mandat. També van assistir Fanny Marí, cap d’estudis, i Martí Fons, secretari acadèmic.

El director de l’ESADIB va informar de la nova estructura acadèmica de l’escola, de la implantació del currículum de primer de grau segons les directrius marcades per l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES), així com de la preinscripció d’aspirants i de les proves d’accés realitzades i de la convocatòria de professorat per al curs 2010-11. Miquel De Marchi mostrà la seva satisfacció pels resultats obtinguts a les proves d’accés, ja que per segona vegada des de l’obertura del centre, s’han cobert totes les places que s’ofereixen per cursar els estudis superiors d’art dramàtic. A més enguany hi ha hagut un increment en el nombre d’aspirants provinents de Menorca i altres indrets de l’estat. La lectura d’aquests resultats per part de l’equip directiu és molt positiu i reflecteix la necessitat de l’existència del centre a la nostra comunitat.

També va informar del professorat de l’ESADIB per aquest curs i va agrair la col·laboració de la Direcció General de Personal Docent per la seva gestió i efectivitat en la selecció realitzada. L’equip docent del centre està conformat per professionals altament qualificats amb un destacat currículum i prestigi professional. A més, l’ESADIB compta amb professorat especialista provinent de fora de reconegut prestigi internacional en la seva especialitat, com Joan Carles Bellviure, Alexey Levinskiy, Philippe Peychaud i Norman Taylor.

El director ha informat que, malgrat les reduccions de pressupost sofertes i gràcies a la col·laboració del director general de Formació professional i Aprenentatge Permanent, Sr Miquel Mestre, es podran mantenir les infraestructures i instal·lacions de què disposa l’ESADIB per aquest nou curs, així com l’oferta complementària de formació.

Martí Fons, com a coordinador de Bolonya, va informar de l’entrada a l’EEES i els canvis estructurals que suposa l’adaptació del pla d’estudis i les possibilitats que s’obren per al centre i els seus estudiants, el personal docent i no docent.

  • 01