PRESENTACIÓ DE L’ESPAI DE RECERCA, INNOVACIÓ I CREACIÓ DE L’ESADIB

Dijous 14 de febrer es presenta l’Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC) de l’ESADIB, primer programa d’investigació sobre la creació artística dins el camp de les arts escèniques.

Aquesta presentació es realitzà pel Dr. Martí B. Fons, secretari acadèmic de l’ESADIB i investigador principal de l’espai, el Sr Pere Fullana, director acadèmic de l’ESADIB, i comptà am la presència del Sr Miguel J. Deyá, director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

L’ERIC com a espai-laboratori de recerca de les arts escèniques, dins el que es volen promoure projectes d’investigació-creació per a titulats superiors d’Art Dramàtic suposa un primer pas per obrir l’ESADIB cap l’espai de postgrau, seguint els objectius de l’adaptació d’aquests estudis a l’EEES mitjançant programes d’investigació dins el camp de les arts escèniques amb l’objectiu de promoure la formació de nuclis de creació escènica i estimular la emprenedoria, la interrelació de graduats, la reflexió i la investigació en l’àmbit teatral que permeti donar continuïtat als estudis superiors i sigui una plataforma d’experimentació i divulgació de la creació artística a partir de projectes innovadors i competitius.

Enllaços